Velkommen

Velkommen til Norsk Telekortklubbs websider. Her finner du tips vedrørende samling av telekort. Telekortsamling er den nye store samlehobbyen i Norge og utlandet.
Norsk Telekortklubb har nå ca. 300 medlemmer fordelt over hele landet, utgir eget medlemsblad - CARTA, arrangerer byttemøter, holder auksjoner, utgir telekortkataloger og arrangerer årlig telekortmessen "NORTEX" i Oslo.
Norsk Telekortklubb ble stiftet våren 1994 og er landets eneste telekortklubb, styrt av og for medlemmene. Klubben er ikke-kommersiell, og har et valgt styre og revisor. Klubben har som hovedformål å spre interesse og informasjon om telekortsamling, samt å knytte kontakt med telekortsamlere i inn- og utland.
Websidene inneholder nyttig informasjon for telekortsamlere og blir oppdatert jevnlig. Menyen viser alle sidene som er tilgjengelig. Man kan også lese eller skrive innlegg i vårt interaktive forum. Her kan man delta i diskusjoner, stille spørsmål eller informere om telekortrelaterte saker.