Transportkort

SL/Oslo Sporveier har hatt to prøveprosjekter med kort, ett med magnetstripe i 1989
og ett med kontaktløse chip-kort i 1996.
Reisekortet fra prøveprosjektet i 1996 ble originalt utstedt med en pålimt oblat som
vist på det ene bildet.