Telebank testkort/Telebank testcards:

Testkort for Lillestrømprosjektet./Testcards for the Lillestrøm Project.


Honeywell Bull testkort med chip CP8-1 uten magnetstripe på baksiden/
Honeywell Bull testcard with chip CP8-1 without magnetic stripe on the reverse:

 


Telebank promotionkort med bilde av chip CP8-1/
Telebank promotioncard with picture of the chip CP8-1:

 


Honeywell Bull testkort med chip CP8-1 og svart magnetstripe på baksiden/
Honeywell Bull testcard with chip CP8-1 and black magnetic stripe on the reverse:

 


Honeywell Bull testkort med chip CP8-2 og svart magnetstripe på baksiden/
Honeywell Bull testcard with chip CP8-2 and black magnetic stripe on the reverse:

 

Påtatt navn/Alias:

 


Telebank kort med chip CP8-1 har brun magnetstripe på baksiden/
Telebank card with chip CP8-1 have brown magnetic stripe on the reverse:

Testkort med navn/Testcard with name:

 

Påtatt navn/Alias:

 


Telebank kort med chip CP8-2 har svart magnetstripe på baksiden/
Telebank card with chip CP8-2 have black magnetic stripe on the reverse:

Testkort med navn/Testcard with name:

 


Telebank kort med chip CP8-1 har brun magnetstripe på baksiden/
Telebank card with chip CP8-1 have brown magnetic stripe on the reverse:

Testkort for kolonialforretning/Testcards for grocer's shop:

 

Testkort for sparebank og forretningsbank/
Testcards for savings bank and commercial bank:

 


Honeywell Bull testkort med chip CP8-2 og svart magnetstripe på baksiden/
Honeywell Bull testcard with chip CP8-2 and black magnetic stripe on the reverse: