NORTEX 2006

Lørdag 8. april arrangerte NTK for femte gang telekortmesse i Oslo. Som forrige gang benyttet vi de fine lokalene i Vika Atrium, vis à vis Aker Brygge.

Det er med noe blandede følelser vi ser tilbake på denne messen. Det er ikke til å komme bort ifra at det blir en aldri så liten utladning når man ser hvor mye arbeid det er å arrangere en slik messe og så registrerer hvor få medlemmer som faktisk tar turen innom. En grov opptelling viste at det var ca.70 personer innom messen, og dette er lite når vi vet at medlemstallet ligger på ca. 250. Vi hadde riktignok flere besøkende fra Trøndelag (faste ildsjeler som alltid kommer!) samt fra Stavanger og Bergen, men mange av medlemmene fra Østlandsområdet glimret med sine fravær.

Nortex messen har nok aldri hatt så mange utstillere som denne gang - og ei heller fra så mange land. Fra Norge var naturlig nok Hobbyboden på Elverum den største, med mest variert utvalg. Mobil- og prepaidgiganten Lebara hadde også en stor stand med tidvis mye aktivitet. Ellers var det to andre norske handlere til stede; hobbyhandleren Bjørn Bugge og Holgers Bruktinnbo fra Sandnes. Sistnevnte hadde mye gode kort, men bommet nok en del på prisingen, noe som gjorde at salget ble begrenset.

Fra Sverige var det to handlere, Bengt Novén og Rolf Hagelin. Begge medlemmer av NTK og hobbyhandlere. Fra Danmark kom Sven Varming. Normalt ville vi vel ha hatt flere dansker på besøk, men messen kolliderte med den danske telekortklubbens årsmøte. Fra Frankrike kom Thai Nguyen, som har vært på flere av de tidligere Nortexmessene og fra Holland kom en annen gjenganger fra Nortex, nemlig Harm van Essen. Han hadde med seg Dennis van Remmen og Jaap Kiela. Et nytt, spennende bekjentskap var denne gang tsjekkeren Roman Cerny, som hadde mye spennende kort med seg. Likeledes hadde vi også et hyggelig besøk fra Irland. Det var John Tinney, som hadde et variert utvalg av internasjonale telekort. Tyskland var denne gang representert ved Frank Heuer og Uwe Rupprecht. Her var det også masser med rimelige internasjonale telekort å få tak i.

Gledelig var det å registrere at flere av de utenlandske handlerne denne gang var godt fornøyd med salg og bytte. Det var nok totalt sett mer omsetning denne gang enn fryktet og det må jo sies å være gledelig, selv om glansdagene for telekort nok må sies å være over.

På NTKs stand kunne man kjøpe klubbens nye, flotte katalog over norske telekort samt to ulike messekort og to ulike polletter. Det ene messekortet var et overtrykk på det vanskelige Aker Sykehuskortet med bindestrek i telefonnummeret. Det andre var et overtrykk på det flotte prepaidkortet PPC 47-01. Opplagene var henholdsvis 100 og 125 stk. NTK hadde også salg av tidligere års messe- og medlemskort samt diverse andre kort og album.

Rotekassen var kontinuerlig omgitt av ivrige samlere og mange bra kort ble funnet her. Loddtrekning på inngangsbilletter og vanlig loddsalg førte til at mange reiste hjem med en liten premie, enten det var telekort, røykelaks, paraplyer, bøker, sjal eller CD’er.

Messen rundet av med den årlige vårauksjonen, som gikk ganske bra og helt til slutt årsmøtet for 2006. Resultat fra både auksjon og årsmøte finnes i slutten av Carta. Det er alltid en glede å kunne omgi seg med medsamlere og gamle/nye bekjentskaper med felles samlerinteresser. Det er også hyggelig å kunne profilere Norsk Telekortklubb og vise til at vi i styret faktisk bestreber oss på å prøve å gjøre noe positivt for klubben ved å arrangere messe og å utgi katalog og messekort til samlingen. Skuffende må det nok derfor sies å være at ikke flere av medlemmene ønsker å møte opp for å levendegjøre hobbyen og støtte opp under styrets anstrengelser. Det var spesielt underlig å registrere at flere av de tilstedeværende slett ikke ønsket å kjøpe den nye katalogen eller messekort/polletter. Alle medlemmer har fått tilbud i forrige Carta om å kjøpe/forhåndsbestille den nye katalogen, og pr. dags dato, medio mai, er det kun drøyt 100 medlemmer som har gjort dette. Dette er et altfor lavt antall til at arbeidet med å lage en slik katalog kan forsvares, og vi ser oss nødt til å appellere til alle medlemmene om å benytte seg av medlemstilbudet både i dette samt forrige Carta, om å bestille et eksemplar. Det var aldri tenkt at katalogsalget skulle gi noe overskudd, men vi må jo i alle fall håpe på å få dekket trykkeutgiftene!

Som konklusjon på Nortex-2006 må kunne sies at messen var vellykket, takket være de som møtte opp og som bidro med sitt nærvær. Det må også kunne konkluderes med at en ny Nortexmesse sitter langt inne, slik vi ser det i dag. MEN, ingen vet hva fremtiden har å by på, og ting kan forandre seg.

Noen bilder fra messen: