Nortex 2002

Nortex 2002 ble arrangert lørdag 2. november 2002 på Håndverkeren, Rosenkrantz gt. 7, 0159 Oslo.
Bilder og info, kommer ... Jørgen ??