Nortex 2001 - En rapport fra messen

Bilder fra Nortex 2001
NTK’s årlige telekortmesse ble avholdt på Håndtverkeren i Oslo lørdag 3 november 2001.
Dette var andre gang NTK avholdt en slik messe, selv om vi i år begrenset oss til en messedag.
Telenor var i år som i fjor hovedutstiller på messen. Samlerservice hadde nok en gang en spennende stand med mange godbiter å tilby de frammøtte. Messekortet i år var et overtrykk av N-221 Jerv. Kortet var laget i 400 eks. av et totalopplag på 1800, og alle kortene ble selvsagt solgt. Telenor la også ut for salg noen testkort som viste seg å bli en ubetinget suksess. Det ble kun solgt et kort til hver kjøper, så det ble rift om kortene, som hadde pålydende 40 og 90 kroner. Likeledes solgte Telenor sine nyeste kort i Atlantis-serien samt andre godbiter fra lager. Astrid Finjarn, Elin Kristiansen og Eivind Hermansen stod på og gjorde sitt til at messen ble vellykket!
NTK hadde en stor stand ved inngangen der styret tok seg av medlemmene og medlemstilbudene. Klubbens første medlemskort kunne hentes her av alle betalende medlemmer. Kortet, som også er et overtrykk av N-221 Jerv i 400 eks. ble meget godt mottatt. For de som ikke kunne stille opp på messen, blir kortet sendt ut med årets siste utgave av Carta.
Klubben hadde også en del spesielle messetilbud til medlemmene og mange benyttet seg av dette. Tilbudene blir for øvrig gjentatt til alle medlemmer både i Carta og på nettsidene våre.
Blant det vi hadde å tilby var selvsagt våre to kataloger samt en oppdatering av del 1. Oppdateringen består av N-186 + N-190 til og med N-233 samt P-40 t.o.m. P-43. Altså alle kort ut 2001. Medlemspris på oppdateringen er 30 kroner. Se våre kataloger.!
Av andre messetilbud kan nevnes alle kort i de spanske seriene Fauna Iberica og "Hundeserien", samt kort og mapper fra Færøyene, nye danske kataloger, Coca-Cola kort samt en del andre telekortkataloger. Nye medlemmer ble selvsagt også registrert på messen
Rotekassen til NTK viste seg å være svært populær og mange sikret seg kort herfra.
I år tok klubben 20 kroner i inngangspenger, og på billetten foretok vi så loddtrekning på mange fine gevinster. Likeledes foretok vi en spørreundersøkelse om samlerområder og på de innleverte svarene ble det også trukket ut vinnere av premier.
En liten auksjon ble det også denne gang, og her ble de fleste objektene solgt.
Oppmøtet på Nortex-2001 ble noe lavere enn forventet, i forhold til i fjor. I underkant av 200 personer var innom messen, og vi kunne nok ønsket oss flere besøkende. Litt synd at ikke flere medlemmer fant det interessant eller mulig å ta en tur. Det burde jo alltid være interessant å treffe likesinnede samt å se hva som finnes av tilbud på markedet.
Selv om altså oppmøtet var noe redusert i år, så det ut til at handlerne og utstillerne var godt fornøyd. Det var mer aktivitet ved utstillerbordene denne gang.
Av lokale utstillere hadde vi Hobbyboden, Tubfrim, Swap Shop Norway og som tidligere nevnt Telenor SamlerService. Fra utlandet hadde vi besøk av representanter fra Foreningen af Danske telekortsamlere samt de svenske og finske samlerklubbene. Svenska telekortspecialisten hadde en fin stand, likeledes Bengt Noven fra Gøteborg. Den som hadde den lengste veien til Oslo var Vasilis Kouzouniz fra Hellas. Han hadde en spennende stand med masser av utenlandske kort.
Andre kom også langveis fra. Som i fjor, hadde vi også i år besøk av en ivrig samler fra Italia som forsynte seg godt av norske godbiter. Vi hadde også besøk av medlemmer som hadde tatt turen helt fra Tromsø, Trøndelag og Bergen, så interessen var absolutt til stede.
Vi i NTK’s styre føler oss godt fornøyd med Nortex-2001 og håper at det vil kunne bli en årlig begivenhet. Vi håper også at det vil la seg gjøre for flere medlemmer å stille opp på messen, da et ikke ubetydelig arbeid blir lagt ned i dette for å glede telekortsamlere.
Samlerhilsen fra NTK’s styre
V/Jørgen Arnesen, formann.