Nortex 2000

Bilder fra Nortex 2000
Norsk Telekortklubb arrangerte stor telekortmesse 28.-29. oktober år 2000. Dette ble en viktig markering av telekortsamling som hobby.
Telekortmessen ble arrangert på Håndverkeren midt i Oslo sentrum. Arrangementet gikk over to dager; både lørdag og søndag. Åpningstider begge dager var kl 11 - 16 og det var 500-600 besøkende. Stor telekortauksjon søndag kl 13. Visning til auksjonen foregikk begge dager.
GRATIS inngang - muligheter for å kjøpe spennende telekort og treffe forhandlere og andre samlere.
Telenor utga eget messekort (P-39) begge dager i meget begrenset opplag!
Norsk Telekortklubb utga ny telekortkatalog med første salgsdag lørdag under messen.
Et bredt utvalg av forhandlere fra både inn- og utland deltok. Forhandlere og teleselskap kunne bestille egen stand til messen.
Det var også stor utstilling av telekort. Premier ble delt ut for beste utstilling og diplom til alle utstillere. Det ble også bli avholdt konkurranser med fine premier, bl.a. mobiltelefoner, telekort m.v.
Det var egen avdeling for bytte av telekort som var ved siden av kantinen.
Nedenfor finner du bilder fra messen, fra fotograf Erik Telnes.
Kø utenfor messelokalet
Åge og Jørgen på klubbens stand
Telenors stand før åpningen
Telenors stand etter åpningen
Hans fra Samlerbørsen
Hobbybodens stand
Bærre lækkert
Antonio Ara Parda
Fra auksjonen
Fra kantinen