Nortex 2004

Telekortmessen Nortex ble avholdt for fjerde gang i NTK's regi.

Totalt sett må nok styret si seg fornøyd med oppslutningen, selv om vi alltid kunne ønsket oss flere besøkende.

Rundt regnet 100 personer var innom messen.

Størst trykk var det fra starten av, da de aller fleste stilte seg i kø for å få kjøpt messe- og jubileumskort fra klubbens stand.

Klubben solgte også nye katalogoppdateringer for kr 25,- samt ny spesialliste over prepaidkort med baksideforskjeller for kr 30,-. Disse kan selvsagt også nå bestilles fra klubben sammen med jubileumskortet!

Kortbingen til klubben var som under tidligere messer, en samlingsplass for ivrige samlere, og mange bra kort ble kjøpt.

Vika Atrium var et spennende messelokale og vi hadde arrangert handlernes bord i en halvsirkel rundt i lokalet, mens bord for bytteaktivitet var plassert på en rekke i midten.

Av de bebudede handlerne avlyste Richard Spartveit fra Bergen kvelden før. Isteden fikk vi besøk fra Jan Sørensen fra det Færøyske Samlerservice samt Mrs. Monique Salmon fra Frankrike. Hun er godt kjent i telekortkretser og spesialiserer seg på kort fra Karibien. Ny på vår messe var også grekeren Spiros Stamos, mens hans landsmann Vasilis Kouzounis er en gammel traver fra tidligere Nortexmesser. Marc Mortelmans fra Belgia er også en gammel Nortexvenn.

Fra Danmark hadde vi besøk av formannen i den danske telekortklubben, Oluf Kristensen, samt Jørn Colding, Heinz Behncke og Sven Varming. Disse bidro sterkt til aktiviteten på messa. Likeledes var ildsjelen Bengt Novén fra Sverige tilstede med en stor stand.

Norske handlere var representert ved Hobbyboden fra Elverum, som nok har det største utvalget i telekort her på hjemmebane samt Moderne Mynter fra Oslo. Her var det stort sett norske kort å få kjøpt.

Klubben holdt loddtrekning både på inngangsbilletten samt på solgte lodd, og ca. 20 vinnere ble trukket ut blant de tilstedeværende. Av gevinstene kan nevnes telekort donert av Galleri Moneta, Tønsberg, Det Færøyske Samlerservice og Marc Mortelmans. Det var også mange premier fra Hotell Opera og deres leverandører, slik som paraplyer, CD'er, sjal, jakker, fruktkurv og røykelaks, skaffet tilveie av Jan Malm. Mest oppsikt vakte det da vinneren av den store fruktkurven viste seg å være et medlem som skulle reise hjem med fly!

Høstauksjonen ble avholdt de siste timene under messen. Se egen omtale.

Styret vil få takke alle som var med på å gjøre messen vellykket, både handlere, besøkende og de som stilte velvillig opp for å hjelpe til med opprydding etterpå.

Å arrangere en messe er et stort apparat å sette i gang, men vi føler at de positive tilbakemeldinger vi fikk under messen viser at det var vel verd å dra i gang Nortex-2004.

Kanskje vi til og med kan satse på en ny messe til neste år?