Velkommen til Norsk Telekortklubbs hjemmeside

Norsk Telekortklubb (NTK) ble startet i 1994 og er landets eneste telekortklubb styrt av og for medlemmene. Klubben er ikke-kommersiell, og har et valgt styre, auksjons-, messe og katalogkomité.

Klubben har som hovedformål å spre interesse og informasjon om telekortsamling og å organisere byttegrupper landet rundt. Klubben har også utgitt medlemskort med svært lave opplag. Som medlem i Norsk Telekortklubb får du tilsendt klubbens medlemsblad "Carta", som kommer ut med 4 nummer pr. år. Her kan du lese alt om telekortsamling og annonsere gratis.

NTK har flere ganger arrangert telekortmessen Nortex i tillegg til klubbens årlige vår- og høst auksjon. Klubben har også utgitt flere kataloger over norske telekort.

Medlemskap i klubben koster kr. 300,- pr. år.