Kataloger over norske telekort - Oppdatert

tekst

Kataloger over norske telekort

Oppdatering til den siste katalogen (2006-2007).

NTK's katalogoppdatering over norske telekort 2006-2007 er ferdig.
Oppdateringen er trykket i "Carataformat" og er på 64 sider.
Kjøp oppdateringen og hold deg ájour med det siste årets utgivelser.
Medlemsprisen er sterkt subsidiert og satt til kr 50,-.
Porto á kroner 23,- kommer i tillegg, altså totalt kr 73,-.

Se bestillingsskjema i siste carta, eller kontakt klubben.


Den store nye Katalogen, April (2006)

Årets store nye telekortkatalog på 423 sider vil være til salgs fra klubbens stand på Nortx-2006. Denne nye katalogen tar for seg absolutt alt av norske telekort fra 1984 og fram til mars 2006. Overraskende mye nytt stoff har blitt inkludert, både i form av artikler og telekortregistreringer. Alle priser er også justert i takt med tiden, og vi håper alle klubbens medlemmer vil skaffe seg denne nye, flotte katalogen. For de som ikke har anledning til å komme på messen, vil det være mulig å forhåndsbestille katalogen til subsidiert pris. Se bestillingsskjema i siste carta, eller kontakt klubben.


De gamle katalogene
Katalog (2003)

Katalogen er på 301 sider og omhandler alle typer Norske telekort. Medlemsprisen for katalogen er kr. 250.- For ikke-medlemmer vil vanlig utsalgspris være 320.- Alle medlemmer som forhåndsbestiller og som forhåndsbetaler katalogen, vil få den portofritt tilsendt. Betaling kan gjøres til konto: 0530.28.02833. Skriv navn på innbetalingen og at det gjelder "ny katalog". For de som ønsker tilsendt giro, kommer det porto på kr. 55.- i tillegg. Vi håper at alle våre medlemmer støtter opp om klubben, og bestiller den nye katalogen!

De gamle katalogene, bestående av del 1 og del 2, selges nå ut til spot-pris fra styret i NTK. Ta kontakt med styret i NTK, for å få tilsenedt disse.


Bestilling av katalogen
Du kan sende din bestilling til:
Norsk Telekortklubb
Postboks 2221 Postterminalen
3103 Tønsberg
... eller sende e-post til formann Jørgen Arnesen.
.. eller ringe på 33 38 37 06 til formann Jørgen Arnesen.
Ved bestilling husk å oppgi postadresse og hvilken/hvilke deler av katalogen du ønsker.
.