Informasjon om NTK

Norsk Telekortklubb ble stiftet våren 1994. Norsk Telekortklubb er landets eneste telekortklubb, styrt av og for medlemmene. Klubben er ikke-kommersiell, og har et valgt styre og revisor.
Klubben har som hovedformål å spre interesse og informasjon om telekortsamling, samt å organisere byttegrupper landet rundt.
Som medlem i Norsk Telekortklubb får man tilsendt klubbens medlemsblad CARTA, som kommer med 4 nummer pr. år. Her kan man lese mye interessant stoff om telekortsamling, samtidig som man kan annonsere gratis for salg, kjøp og bytte av telekort.
Videre arrangerer klubben jevnlig klubbauksjoner. Her kan medlemmene både kjøpe og selge telekort. Kjøper og selger betaler 10% salær som går til klubbkassen. Auksjonen er åpen, men skriftlige bud mottas. Bud kan også gis over telefon.
Klubben vil etter beste evne gjennom tidsskriftet CARTA, sende ut viktig informasjon om telekort til sine medlemmer, og vi vil arbeide for at interessen for telekort øker. Således ønsker vi å markere oss, så langt økonomien tillater, på messer og markeder.
Mange av klubben medlemmer samler også på andre typer kort i kreditkortformat. For eksempel bensinkort, rabattkort, gavekort, kinokort, satelittkort, medlemskort etc.
Medlemskontigenten er kr. 300.- pr. år.
Vi anbefaler alle telekortsamlere om å melde seg inn i NTK!
Vår postadresse:
Norsk Telekortklubb
Postboks 2221
3103 Tønsberg
Kontonummer: 0530.28.02833
Styret i Norsk Telekortklubb etter årsmøtet 20.03.2010:
Styret:
Jørgen Arnesen, formann
Dag Magne Andersen, kasserer
Jan Helge Palm, sekretær
Jan Malm, styremedlem
Per Oskar Karlsen, vara
Thomas Orerød, webmaster

Ledere av komitéene
Jan Helge Palm, katalog
Jørgen Arnesen, auksjon
Frode Klavenes, auksjon