Telekort sortert etter chipnumre og produksjon

Av Are Bjørkhaug

Etter flere års registrering av chipnumre ved hjelp av en telekortleser, har jeg nå valgt å publisere mine resultater nedenfor. Chip nummer intervallet er det laveste og høyeste chipnr. som er avlest av de forskjellige kortene. Estimert opplag er differansen mellom høyeste og laveste chipnr. Det vil selvsagt være "tomme" intervaller mellom de forskjellige kortene, slik at videre avlesning kan øke det estimerte opplaget på kortene.

Den observante samler vil kunne se at det introduseres to helt nye telekort som aldri før har vært registrert. Både 3D og 3F finnes i to forskjellige utgaver. De kan bare skilles fra hverandre ved hjelp av en telekortleser, men er likevel to helt forskjellige produksjoner av kortene.

Ellers er det nok interessant for mange samlere at det var fiskebenskort med logo som var de første fiskebenskortene som ble utgitt. Videre fulgte fiskebenskort med gullchip, så kom SI6 chip, og deretter kom SI5 chip lett blandet med SI6 chip og fluor.

Jeg setter stor pris på om andre samlere med telekortleser kan hjelpe meg å lese av chipnumre på Bergen, Voss og fiskebenskort. Jeg er interessert i alle chipnumre på slike kort, selv om de faller mellom yttergrensene på de registrerte intervallene i oversikten.

Jeg håper at den publiserte oversikten kan være til hjelp for de samlere som lurer på hvilket kort de egentlig besitter, om det f.eks. er det vanligste rød SI5 kortet (4E) eller det veldig sjeldne SI5 matt (4F).

 

Nr.: Beskrivelse: Chip nummer intervall: Estimert opplag:
(Laveste chipnr. til høyeste chipnr.) (Høyeste-laveste chipnr.)

 

(Mangler bilde av 1B)

1B Bergen Telegraf 5G 3 - 42 40

 

   1A

1A Bergen Telegraf 4G 177 - 6228 6052

 

   2A

2A Voss 4G 8025 - 13548 5524

 

   2C

2C Voss 5G 15967 - 15971 5
2B Voss 4G uten hull bak chip 15979 -   1
2C Voss 5G 16291 -   1
2B Voss 4G uten hull bak chip 16524 -   1
2C Voss 5G 16650 -   1
2B Voss 4G uten hull bak chip 16733 - 17315 583
Sum 2C: 7 Sum 2B: 585

 

   3C

3C Blått 4 + logo 17709 - 19539 1831

 

   5C

5C Grønt 5 + logo 20129 - 22991 2863

 

   4C

4C Rødt 4 + logo 23549 - 26597 3049

 

   4D

4D Rødt 5 + logo 27576 - 38956 11381

 

   5A

5A Grønt 4G 39459 - 42643 3185

 

(Mangler bilde av 5B)

5B Grønt 5G -

 

   3B

   3A

3B Blått 5G 47567 - 48790 1224
3A Blått 4G 49001 - 49207 207
3B Blått 5G 49681 -   1
3A Blått 4G 49745 - 50965 1221
3B Blått 5G 51083 - 51891 809
3A Blått 4G 53254 - 53457 204
3B Blått 5G 53598 -   1
3A Blått 4G 54316 - 59365 5050
Sum 3B: 2035 Sum 3A: 6682

 

   4B

4B Rødt 5G 68114 - 69072 959

 

   4A

4A Rødt 4G 69203 - 76037 6835

 

   3E

3E Blått 6 79335 - 90768 11434

 

   5H

5H Grønt 6 nr. 22751 91333 - 94646 3314
5H Grønt 6 nr. 23894 95363 - 98710 3348
5H Grønt 6 nr. 23254 99324 - 103027 3704
5H Grønt 6 nr. 23913 103431 - 106585 3155
5H Grønt 6 nr. 23700 107277 - 109944 2668

 

   5E

5E Grønt 6 115312 - 126782 11471

 

   4H

4H Rødt 6 nr. 23290 127219 - 130982 3764
4H Rødt 6 nr. 23306 132114 - 133872 1759
4H Rødt 6 nr. 23985 135215 - 138897 3683
4H Rødt 6 nr. 22719 139480 - 141886 2407
4H Rødt 6 nr. 23846 143324 - 146596 3273

 

   3D1

3D1 Blått 5 152258 - 170451 18194

 

   4E

4E Rødt 5 171132 - 186912 15781

 

   4G

4G Rødt 6 187079 - 190023 2945

 

   3D2

3D2 Blått 5 193745 - 194954 1210
(Delt i 3 intervaller) 199959 - 201668 1710
207160 - 209174 2015
Sum 3D2: 4935

 

   3F1

3F1 Blått 6 fluor 219715 - 221606 1892

 

   4F

4F Rødt 5 (matt) 231000 - 231408 409

 

   5D

5D Grønt 5 234950 - 236317 1368

 

   5F

5F Grønt 6 (blank) 239081 - 242333 3253

 

   5G

5G Grønt 6 fluor 242986 - 244020 1035

 

   3F2

3F2 Blått 6 fluor 250992 - 264639 13648
(Delt i 3 intervaller) 270865 - 274340 3476
278842 - 280608 1767
Sum 3F2: 18891

 

   5I

   5J

   5K

 

5I Grønt 4 nr. 00250 1394665 -   1
5J Grønt 4 nr. 00250 fluor 1396053 - 1396179 127
5I Grønt 4 nr. 00250 1396590 - 1399479 2890
5J Grønt 4 nr. 00250 fluor 1399550 -   1
5K Grønt 5 nr. 00250 1400008 - 1400036 29
5I Grønt 4 nr. 00250 1400164 -   1
Sum 5I: 2892 Sum 5J: 128 Sum 5K: 29

På 5I - 5K mangler det veldig mye på avlesing av chipnr. Estimert opplag er derfor ikke i nærheten av virkelige tall. Det totale opplaget av 5I - 5K var på 5000 kort.

En komplett samling av Bergen og Voss består av 5 kort. En komplett samling av fiskebenskort består av 35 kort. Herav 8 blå, 12 rød og 15 grønne.