Feilplasserte chip på telekortkort

3F

4A

4H nr. 23846