Bli medlem

Norsk Telekortklubb har ca. 250 medlemmer. Blir du den neste?
Som medlem i Norsk Telekortklubb blir du holdt orientert om telekortrelaterte saker gjennom tidsskriftet CARTA som kommer med 4 nummer pr. år. Her vil medlemmene kunne lese mye interessant stoff om telekortsamling, tips og nyheter, samtidig som medlemmene i klubben kan annonsere gratis for salg, kjøp og bytte av telekort.
Klubben utgir også en medlemsoversikt over medlemmer som ønsker byttekontakter. Du kan delta på klubbens auksjoner både som kjøper og selger.
Medlemskontingenten er kr. 300.- pr. år.
Vi anbefaler alle telekortsamlere å melde seg inn i Norsk Telekortklubb! Nye medlemmer vil få tilsendt medlemskortet ved innmelding!
Innmelding kan foretas ved å skrive til
Norsk Telekortklubb
Postboks 2221
3103 Tønsberg
... eller ved å sende e-post til formann Jørgen Arnesen.
... eller ved å ringe på 33 38 37 06 til formann Jørgen Arnesen.